Watts: Air Gap Drains

Watts: 909-AGA (Air Gap)  - 0881399 for a 1/2" or 3/4"  009/009M2/M3 & 995 1/2"-1" or
LF919 3/4", 1" (Same as 0881576)

$63.25

Watts: 909-AGC(Air Gap): For a 3/4" - 1" 909 or 1"-1 1/2" 009/LF009M2 or 11/4"-2" 995

$57.80

Watts: 909-AGF(Air Gap): for a 1 1/4" - 2" 009M1 or 2" 009M2 or 1 1/4" - 3" 009/909 

$79.57
Watts: 0881385 909-AGK Air Gap for a 4"-6" 909 , 8" -10" 909M1, 8" 990
$169.28
Watts: 2 1/2" - 10" Air Gap for a 957/ 957RPDA or C400/ C500
$202.06